Företagspolicy2017-10-26T16:02:01+02:00

Lysmaskens Företagspolicy

Lysmasken jobbar för framtiden. Vi vill vara det ledande och mest attraktiva leverantören av installations- och mättekniska tjänster i Sverige och Norge. Varje entreprenad ska skapa mervärden för våra kunder, leverantörer och oss själva samt bidra till en hållbar utveckling inom området installation och mätteknik. En god ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att vi ska lyckas. Våra viktigaste värden är:

Jordnära

Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Lysmasken ska vara kändt för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och ständigt vara lyhörda för kundernas intressen.

Utvecklande

Lysmasken ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning och befordran. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. På Lysmasken ska alla ha möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Personliga

Lysmasken ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda.

Pålitliga

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Lysmasken. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.

Det är alla vi på Lysmasken som genom vårt engagemang skapar drivkraften i företaget och därmed förutsättningarna för vår framgång.

sv_SESwedish